Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng]

CHAY MẶN

CHAY MẶN

Chấp nhất làm gì mặn với chay,
Cho hay nhân thế khó tỏ bày,
Chay, lòng tham dục, là chay mặn,
Mặn cố tu hành, mặn hóa chay,
Chay mặn... gì đâu, toàn bất tịnh,

CÁNH ĐỒNG NHÂN ÁI

CÁNH ĐỒNG NHÂN ÁI

Bạn đời ơi chớ quên việc thiện,

Hiện tâm lành trong tướng mạo bình yên,

Thiền tĩnh lặng giữa dòng đời điên đảo,

Bảo làm sao thiện ác cứ phân tranh ?, Xem tiếp ...

NGƯ NHÀN

NGƯ NHÀN

Vạn lý thanh giang vạn lý thiên,

Nhất thôn tang giá nhất thôn yên.

Ngư ông thụy trước vô nhân hoán,

Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. Xem tiếp ...

QUÁN

QUÁN

Dòng nước trôi xuôi bọt nổi phình,

Tấm thân chìm nổi kiếp phù sinh,

Trăm năm nhớ lại như tàn mộng,

Một kiếp qua rồi thân rỗng không,

Tội lỗi gây nhiều vì tham ái,

MẸ

MẸ

Con đi đâu con về đâu,

Cuộc đời của mẹ là câu trả lời,

Cho con nỗi nhớ không rời,

Cho con ấm cả chân trời nắng lên, Xem tiếp ...

HỌA

HỌA

Lầm lạc bao lâu cũng bởi vì,

Trầm luân lặn hụp mộng cuồng si,

Chấp tà nên phải gây oan nghiệp,

Ái ngã đau thương sá kể gì,

Ngũ uẩn không bền vương vấn mãi,

Lục trần ô uế tạo sầu bi,

Đạo vàng soi sáng ngời Tam giới,

Giải thoát khinh an, khó nói bì.

(Trà Giang Tử)

SỢ HÃI

SỢ HÃI

Sợ hãi theo ta suốt cuộc đời,

Sinh ra là sợ bị bỏ rơi,

Suốt đời sợ đói, no, lạnh, nóng.

Sợ chẳng được yêu, chẳng đẹp xinh,

Sợ già, sợ bệnh, sợ về trời, Xem tiếp ...

ĐỘ ĐỜI

ĐỘ ĐỜI

.      Chân như đạo Phật nhiệm mầu

Tâm trung chữ hiếu, nhiệm mầu chữ nhân

.       Hiếu là độ được đấng thân

Nhân là cứu vớt trầm luân mọi loài.

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

MÙA THU NÚI ĐÁ

MÙA THU NÚI ĐÁ

A, AA, AAA, AAAA, AAAAA...

(...bất tận, âm thanh A bất tận...).

.

Lạnh mùa thu ở trong núi đá

Có con cá nhỏ chết bên cầu Xem tiếp ...

NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM

NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM

Danh vọng ấy còn chẳng mãi mãi,

Cỏ mùa thu dần úa bên đường,

Rồi một mai cây khô tàn rụng,

Hãy xem như mình ghé thế gian nầy ! Xem tiếp ...