Cười Chút Chơi[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng]

Ba người đàn ông trên hoang đảo

Ba người đàn ông trên hoang đảo

Ba người đàn ông bị đắm tàu và trôi dạt vào một hoang đảo. Họ may mắn vớt được cây đèn thần và xin được 3 điều ước.

Người thứ nhất ước được sum họp cùng với gia đình. Lập tức, anh ta biến mất khỏi hoang đảo.

Người thứ hai ước được sum họp cùng với vợ con và anh ta được toại nguyện.

Người thứ ba vốn dĩ độc thân, gãi cằm một lúc rồi ước: Tôi muốn có 2 người bạn lúc nãy cho đỡ buồn.

Võ Vương