Tuổi kết hôn[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

Cô Trần Thy Hằng – Trả lời Cháu Nguyễn Hiếu – Tuổi hung niên.

Kính gửi CLB Huỳnh Mai
>Em sinh năm 1984.Năm nay em bi hung niên.Nếu  cưới vợ có gì nguy hiểm không chị?

Xin cam ơn.

Truyền nhân Huỳnh Mai trả lời cho

Bạn : Nguyễn Hiếu

Chào Cháu,

Mỗi người sinh ra có số phận khác nhau, tuỳ theo may mắn ( Phước Đức ) nên vận hạn tốt xấu cũng sẽ khác nhau.
Chúng tôi không xem bói và cũng không phải nhà tiên tri nên không dự đoán được sự   nguy hiểm nhiều ít, mà chúng tôi hướng dẫn cách đề phòng: không khuyến khich cưới khi tuổi phạm hung niên, và các cháu nên tăng cường làm thật nhiều việc Phước thiện ( bố thí, cúng dường, phóng sanh...thiền định ) để duy trì và tăng trưởng thêm Phước báu cháu nhé.

Chúc cháu mọi điều thuận lợi.
Cô Trần Thy Hằng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

GỬI CÂU HỎI