Cười Chút Chơi[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

Cha Hơn Con

Con trai hỏi ba:

 

- Ba ơi cho con 50k đi

 

- Hả? Con nói gì? Ba không nghe rõ.

 

- Con nói là ba ơi, cho con 100k đi

 

- Thôi, nhắc lại câu ban nãy đi
 
(Sưu tầm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: