Cười Chút Chơi[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

Tao mà buông tay thì cả thế giới này sướng

Vẫn là một ngày ngồi trực thăng của Bush.

 

Tay trợ lý bày trò vui rút 1 xấp tiền đưa ra cửa sổ : “Em mà buông tay thì trăm thằng nó sướng”.

 

Bush cười hề hề cũng rút bóp ra 1 xấp tiền đưa ra cửa sổ : “Bố mà buông tay thì cả ngàn thằng sướng”.

 

Bác phi công – thì thầm : “Tao mà buông tay thì cả thế giới này sướng”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: