Cười Chút Chơi[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

Tao chào mày ạ

Một người đến nhà bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân.

 

Có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì, ông khách nổi giận quát:

 

- Mày không chào tao à?

 

Cậu bé sợ hãi:

 

- Tao chào mày ạ!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: