Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

CÁNH ĐỒNG NHÂN ÁI

Bạn đời ơi chớ quên việc thiện,

Hiện tâm lành trong tướng mạo bình yên,

Thiền tĩnh lặng giữa dòng đời điên đảo,

Bảo làm sao thiện ác cứ phân tranh ?,

Cánh đồng hoang cỏ dại mọc lên nhanh,

Dành phần đất, lúa tốt lên sao nổi ?,

.

Điều tồi tệ luôn mạnh hơn việc tốt,

Hột ươm mầm lựa giống tốt mà gieo,

Gieo nhân nào gặp quả ấy kết theo,

.

Nào cái ác luôn lộng hành hung dữ,

Như cỏ dại lấn át cánh đồng,

Trồng bông lúa, ta cùng gieo nhân quả,

Nhân quả lành đơm hoa trái tươi xanh.

(Thu Vân – Học viên K40 Phong thủy Huỳnh Mai)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: