Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

NGƯ NHÀN

Vạn lý thanh giang vạn lý thiên,

Nhất thôn tang giá nhất thôn yên.

Ngư ông thụy trước vô nhân hoán,

Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền.

Tạm dịch như sau:

Trời xanh nước biếc muôn trùng

Một thôn sương khói một vùng dâu đay.

Ông chài ngủ tít ai lay,

Quá trưa tỉnh dậy tuyết bay đầy thuyền.

(Không Lộ thiền sư – Kiều Thu Hoạch dịch thơ)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: