Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

QUÁN

Dòng nước trôi xuôi bọt nổi phình,

Tấm thân chìm nổi kiếp phù sinh,

Trăm năm nhớ lại như tàn mộng,

Một kiếp qua rồi thân rỗng không,

Tội lỗi gây nhiều vì tham ái,

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: