Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

MẸ

Con đi đâu con về đâu,

Cuộc đời của mẹ là câu trả lời,

Cho con nỗi nhớ không rời,

Cho con ấm cả chân trời nắng lên,

Ngày về tóc mẹ bạc thêm,

Mong con chân cứng đá mềm phương xa,

Đôi khi nhìn dáng chiều tà,

Dường như thấp thoáng quê nhà nhớ thương,

Nhớ thương xin được hát thăm,

Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn.

(sưu tầm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: