Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

HỌA

Lầm lạc bao lâu cũng bởi vì,

Trầm luân lặn hụp mộng cuồng si,

Chấp tà nên phải gây oan nghiệp,

Ái ngã đau thương sá kể gì,

Ngũ uẩn không bền vương vấn mãi,

Lục trần ô uế tạo sầu bi,

Đạo vàng soi sáng ngời Tam giới,

Giải thoát khinh an, khó nói bì.

(Trà Giang Tử)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: