Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

SỢ HÃI

Sợ hãi theo ta suốt cuộc đời,

Sinh ra là sợ bị bỏ rơi,

Suốt đời sợ đói, no, lạnh, nóng.

Sợ chẳng được yêu, chẳng đẹp xinh,

Sợ già, sợ bệnh, sợ về trời,

Sợ tình, sợ của phải buông trôi,

Sợ tim ngừng đập, hồn xiêu dạt,

Sao chẳng lo TU thoát Luân Hồi.

(sưu tầm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: