Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

ĐỘ ĐỜI

.      Chân như đạo Phật nhiệm mầu

Tâm trung chữ hiếu, nhiệm mầu chữ nhân

.       Hiếu là độ được đấng thân

Nhân là cứu vớt trầm luân mọi loài.

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: