Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

MÙA THU NÚI ĐÁ

A, AA, AAA, AAAA, AAAAA…

(…bất tận, âm thanh A bất tận…).

.

Lạnh mùa thu ở trong núi đá

Có con cá nhỏ chết bên cầu
Có con chim nhỏ vì vui quá
Cũng chết bên cầu ấy, bữa xưa.

.

Có một thư sinh lên núi đá
Hỏi thăm đường tới chốn Bất lai
Trăng khuya úp mở sau ngàn lá
Bướm đỏ đàn đàn chấp chới bay.

.

Có lão tiều phu trong núi đá
Mười năm say hương quế quên về
Lều dựng gió đầy rung mái gió
Một bầu cô nguyệt chảy tràn khuya.

.

Trăng khuyết xuôi trăng tròn
trăng khuyết ngược
Rứt tháng, hái ngày, phơi khô năm
Năm khô râu cũ đùn râu mới
Sợi sợi ấn ngời vô lượng quang.

.

Xuất định bốn bề sương giọt giọt
Con chim xưa sống lại bên cầu
Tiểu lão mặt trời vai tịch tịnh
Mặt trời rơi xuống giữa dòng sâu.

.

Chẳng đến đâu chẳng từ đâu đến
Con chim ngày cũ hót inh rừng
Bên cầu đứng ngắm hai dòng nước
Một chảy xuôi dòng một ngược nguồn.

.

Không ở đâu không đâu chẳng ở
Cá hồi dương lội ngược chiêm bao
Cầu gãy hai bờ xưa tương ngộ
Trùng phùng từng hột đất xôn xao.

.

Mùa thu núi đá lạnh vô cùng.
(Phạm Phú Hải)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: