Thiền Vị[CLB phong thủy HUỲNH MAI - Vì Cộng Đồng

NHỮNG BƯỚC THĂNG TRẦM

Danh vọng ấy còn chẳng mãi mãi,

Cỏ mùa thu dần úa bên đường,

Rồi một mai cây khô tàn rụng,

Hãy xem như mình ghé thế gian nầy !

-

Con người cầm định mệnh,

Xếp đặt cuộc bể dâu,

Giữa cuộc đời Nhân Quả,

Làm gì nhớ Ngày Sau !

(sưu tầm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: